Wat wij doen


InArea zorgt voor de inrichting van een innovatieve beheeromgeving waarbinnen organisaties efficiënt kunnen werken en waar een effectieve en toegankelijke informatievoorziening vanzelfsprekend is.

InArea richt zich hierbij op drie pijlers om objectgericht werken en denken mogelijk te maken:

  • Gebruik van het landelijke model voor objecten: IMBOR.
  • Eén omgeving voor het beheren van objecten.
  • Vereenvoudigen en uniformeren van werkprocessen.

IMBOR


Het informatiemodel beheer openbare ruimte (IMBOR) wordt door CROW ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het doel van IMBOR is de uniformering van de benamingen van beheergegevens (‘beheerattributen’) en de bijbehorende waarden (domeinwaarden).

Op die manier doet IMBOR het volgende:

• Het regelt de uitwisselbaarheid van gegevens, o.a. voor opdrachtverlening
• Het realiseert integraal gebruik van gegevens; éénmalige inwinning, meervoudig gebruik
• Het zorgt voor een eenduidige relatie tussen digitale topografische kaart en beheergegevens
• Het vormt een stevige basis voor andere ontwikkelingen en verdere verdieping, o.a. objectgericht ontwerpen en BIM

Lees hier meer over IMBOR

Eén omgeving voor objectbeheer


Een vanzelfsprekende oplossing; meerdere applicaties van meerdere leveranciers die werken op één omgeving met één uniforme inrichting. De droom van iedere informatiemanager.

InArea helpt organisaties binnen de wereld van de openbare ruimte om deze droom te verwezenlijken.

Uniforme beheerprocessen


InArea brengt organisaties bij elkaar en stimuleert het gebruik van uniforme beheerprocessen (op het gebied van beheer, beleid en ICT). Via haar uitgebreide netwerk bevordert InArea bovendien de kennisuitwisseling tussen organisaties.


Wat wij doen


InArea zorgt voor de inrichting van een innovatieve beheeromgeving waarbinnen organisaties efficiënt kunnen werken en waar een effectieve en toegankelijke informatievoorziening vanzelfsprekend is.

InArea richt zich hierbij op drie pijlers om objectgericht werken en denken mogelijk te maken:

  • Gebruik van het landelijke model voor objecten: IMBOR.
  • Eén omgeving voor het beheren van objecten.
  • Vereenvoudigen en uniformeren van werkprocessen.

IMBOR


Het informatiemodel beheer openbare ruimte (IMBOR) wordt door CROW ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het doel van IMBOR is de uniformering van de benamingen van beheergegevens (‘beheerattributen’) en de bijbehorende waarden (domeinwaarden).

Op die manier doet IMBOR het volgende:

• Het regelt de uitwisselbaarheid van gegevens, o.a. voor opdrachtverlening
• Het realiseert integraal gebruik van gegevens; éénmalige inwinning, meervoudig gebruik
• Het zorgt voor een eenduidige relatie tussen digitale topografische kaart en beheergegevens
• Het vormt een stevige basis voor andere ontwikkelingen en verdere verdieping, o.a. objectgericht ontwerpen en BIM

Lees hier meer over IMBOR

Eén omgeving voor objectbeheer


Een vanzelfsprekende oplossing; meerdere applicaties van meerdere leveranciers die werken op één omgeving met één uniforme inrichting. De droom van iedere informatiemanager.

InArea helpt organisaties binnen de wereld van de openbare ruimte om deze droom te verwezenlijken.

Uniforme beheerprocessen


InArea brengt organisaties bij elkaar en stimuleert het gebruik van uniforme beheerprocessen (op het gebied van beheer, beleid en ICT). Via haar uitgebreide netwerk bevordert InArea bovendien de kennisuitwisseling tussen organisaties.