Wat is het IMBOR?

Hulpmiddel voor objectbeheerders


Het IMBOR, of het ‘Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte’, wordt door CROW ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en is de standaard die de BGT aan de specifieke beheersystemen van terreineigenaren en objectbeheerders in Nederland verbindt.

Het doel van IMBOR is de uniformering van de benamingen van beheergegevens (beheerattributen) en de bijbehorende waarden (domeinwaarden). Op die manier doet IMBOR het volgende:

• Het regelt de uitwisselbaarheid van gegevens, o.a. voor opdrachtverlening,
• Het realiseert integraal gebruik van gegevens; éénmalige inwinning, meervoudig gebruik,
• Het zorgt voor een eenduidige relatie tussen digitale topografische kaart en beheergegevens,
• Het vormt een stevige basis voor andere ontwikkelingen en verdere verdieping, o.a. objectgericht ontwerpen en BIM.

Specifieke objectattributen


Het IMBOR stelt de gebruiker in staat om objecten die in de BGT en IMGeo geregistreerd zijn te specificeren door toewijzing van betekenisvolle objectattributen die niet zozeer van belang zijn voor de BGT, maar des te meer voor de objectbeheerder zelf. Het IMBOR sluit dan ook aan op het IMGeo: het koppelt beheerspecifieke objectgegevens aan de digitale kaart van Nederland.

Gedetailleerde objectkenmerken kunnen vervolgens op een gestandaardiseerde manier uitgewisseld worden tussen bronhouders, beheerders, opdrachtnemers, en uitvoerders. IMBOR zorgt er dus voor dat de beheerssystemen van alle partijen dezelfde taal spreken, wat efficiënte communicatie mogelijk maakt.

Voordelen van IMBOR


  • Het bespaart tijd en geld door het optimaal gebruik van eenmalig ingewonnen gegevens.
  • Het maakt effectieve gegevensuitwisseling tussen verschillende partijen mogelijk.

De overstap

Voor organisaties die de overstap naar IMBOR willen maken, hebben wij verschillende waardevolle kennisproducten ontwikkeld:

  • De IMBOR-scan: de eerste stap voor alle organisaties die de overstap naar IMBOR willen maken. Met de IMBOR-scan beoordelen wij in hoeverre uw organisatie klaar is voor IMBOR. In een aansluitend adviesgesprek presenteren wij vervolgens onze bevindingen en doen wij een voorstel voor de volgende stap, zodat ook uw organisatie snel kan profiteren van IMBOR.
  • Een IMBOR-conversieplan: onze IMBOR-conversieplannen worden op maat gemaakt na zorgvuldige analyse van het huidige beheersysteem van organisaties. Na onze analyse stellen wij een gedetailleerd plan op waarin beschreven wordt hoe de gegevens in de bestaande omgeving het beste geconverteerd kunnen worden naar het IMBOR-model. Indien gewenst kunnen wij hier een voorstel voor de herinrichting van de beheerapplicatie van de organisatie aan toevoegen.

Wat is het IMBOR?

Hulpmiddel voor objectbeheerders


Het IMBOR, of het ‘Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte’, verbindt de BGT aan de beheerssystemen van terreineigenaren en objectbeheerders in Nederland.

Door uniformering van objectgegevens biedt het IMBOR als sectoraal informatiemodel van de BGT een landelijk gestandaardiseerd afsprakenstelsel bij de opzet en inrichting van beheersystemen, en maakt op die manier optimalisatie van gegevensuitwisseling tussen verschillende partijen mogelijk. Gegevens worden eenmalig ingewonnen en kunnen vervolgens op meervoudige wijze ingezet worden.

Uitbreiding van beheergegevens


Het IMBOR stelt de gebruiker in staat om objecten die in de BGT en IMGeo geregistreerd zijn te specificeren door toewijzing van betekenisvolle object-attributen die niet zozeer van belang zijn voor de BGT, maar des te meer voor de objectbeheerder zelf. Het IMBOR sluit dan ook aan op het IMGeo: het koppelt beheerspecifieke objectgegevens aan de digitale kaart van Nederland.

Gedetailleerde objectkenmerken kunnen vervolgens op een gestandaardiseerde manier uitgewisseld worden tussen bronhouders, beheerders, opdrachtnemers, en uitvoerders. IMBOR zorgt ervoor dat de beheerssystemen van alle partijen dezelfde taal spreken, wat efficiënte communicatie mogelijk maakt.

Voordelen van IMBOR


  • Het bespaart tijd en geld door het optimaal gebruik van eenmalig ingewonnen gegevens.
  • Het maakt effectieve gegevensuitwisseling tussen verschillende partijen mogelijk.

De overstap

Voor organisaties die de overstap naar IMBOR willen maken, hebben wij verschillende waardevolle kennisproducten ontwikkeld:

  • De IMBOR-scan: de eerste stap voor alle organisaties die de overstap naar IMBOR willen maken. Met de IMBOR-scan beoordelen wij in hoeverre uw organisatie klaar is voor IMBOR. In een aansluitend adviesgesprek presenteren wij vervolgens onze bevindingen en doen wij een voorstel voor de volgende stap, zodat ook uw organisatie snel kan profiteren van IMBOR.
  • Een IMBOR-conversieplan: onze IMBOR-conversieplannen worden op maat gemaakt na zorgvuldige analyse van het huidige beheersysteem van organisaties. Na onze analyse stellen wij een gedetailleerd plan op waarin beschreven wordt hoe de gegevens in de bestaande omgeving het beste geconverteerd kunnen worden naar het IMBOR-model. Indien gewenst kunnen wij hier een voorstel voor de herinrichting van de beheerapplicatie van de organisatie aan toevoegen.

Hieronder staat een overzicht van de actuele IMBOR-status van gemeenten. Klik op de pijl linksboven in het kader van de kaart voor filteropties.

NB. Van een aantal gemeenten de IMBOR-status nog onbekend. Is de IMBOR-status van één van deze gemeenten wel bij jou bekend? Stuur ons een mailtje voor een aanpassing van de kaart!


Neem contact op voor advies over de implementatie van IMBOR in uw beheersysteem