Wat is het IMBOR?

Hulpmiddel voor objectbeheerders


Het IMBOR, of het ‘Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte’, is dé standaard die de BGT aan de specifieke beheerssystemen van terreineigenaren en objectbeheerders in Nederland verbindt.

Door uniformering van objectgegevens biedt het IMBOR als sectoraal informatiemodel van de BGT een afsprakenstelsel bij de opzet en inrichting van beheersystemen, en maakt op die manier optimalisatie van gegevensuitwisseling tussen verschillende partijen mogelijk. Gegevens worden eenmalig ingewonnen en kunnen vervolgens op meervoudige wijze ingezet worden.

Uitbreiding van beheergegevens


Het IMBOR stelt de gebruiker in staat om objecten die in de BGT en IMGeo geregistreerd zijn te specificeren door toewijzing van betekenisvolle object-attributen die niet zozeer van belang zijn voor de BGT, maar des te meer voor de objectbeheerder zelf. Het IMBOR sluit dan ook aan op het IMGeo: het koppelt beheerspecifieke objectgegevens aan de digitale kaart van Nederland.

Gedetailleerde objectkenmerken kunnen vervolgens op een gestandaardiseerde manier uitgewisseld worden tussen bronhouders, beheerders, opdrachtnemers, en uitvoerders. IMBOR zorgt ervoor dat de beheerssystemen van alle partijen dezelfde taal spreken, wat efficiënte communicatie mogelijk maakt.

Voordelen van IMBOR


  • Het bespaart tijd en geld door het optimaal gebruik van eenmalig ingewonnen gegevens.
  • Het maakt effectieve gegevensuitwisseling tussen verschillende partijen mogelijk.

Wat is het IMBOR?

Hulpmiddel voor objectbeheerders


Het IMBOR, of het ‘Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte’, verbindt de BGT aan de beheerssystemen van terreineigenaren en objectbeheerders in Nederland.

Door uniformering van objectgegevens biedt het IMBOR als sectoraal informatiemodel van de BGT een landelijk gestandaardiseerd afsprakenstelsel bij de opzet en inrichting van beheersystemen, en maakt op die manier optimalisatie van gegevensuitwisseling tussen verschillende partijen mogelijk. Gegevens worden eenmalig ingewonnen en kunnen vervolgens op meervoudige wijze ingezet worden.

Uitbreiding van beheergegevens


Het IMBOR stelt de gebruiker in staat om objecten die in de BGT en IMGeo geregistreerd zijn te specificeren door toewijzing van betekenisvolle object-attributen die niet zozeer van belang zijn voor de BGT, maar des te meer voor de objectbeheerder zelf. Het IMBOR sluit dan ook aan op het IMGeo: het koppelt beheerspecifieke objectgegevens aan de digitale kaart van Nederland.

Gedetailleerde objectkenmerken kunnen vervolgens op een gestandaardiseerde manier uitgewisseld worden tussen bronhouders, beheerders, opdrachtnemers, en uitvoerders. IMBOR zorgt ervoor dat de beheerssystemen van alle partijen dezelfde taal spreken, wat efficiënte communicatie mogelijk maakt.

Voordelen van IMBOR


  • Het bespaart tijd en geld door het optimaal gebruik van eenmalig ingewonnen gegevens.
  • Het maakt effectieve gegevensuitwisseling tussen verschillende partijen mogelijk.

Hieronder vindt u een overzicht van de actuele IMBOR-status van gemeenten. Klik op de pijl linksboven in het kader van de kaart voor filteropties.

NB. Zoals u kunt zien is van een aantal gemeenten de IMBOR-status nog onbekend. Is de IMBOR-status van één van deze gemeenten wel bij u bekend? Stuur ons een mailtje voor een aanpassing van de kaart!


Neem contact op voor advies over de implementatie van IMBOR in uw beheersysteem