SIG BOR: belangengroep voor BOR-leveranciers

Beheer Geen categorie

In september 2020 heeft GeoBusiness Nederland, in samenwerking met initiatiefnemers InArea en DG Group, een Special Interest Group (SIG) opgezet binnen het vakgebied Beheer Openbare Ruimte (BOR).

Het doel van de SIG BOR is het organiseren van de betrokken marktpartijen (ondernemers) en hen met één stem te vertegenwoordigen in het contact met overheidspartners en koepelorganisaties in het BOR-domein.

De belangrijkste speerpunten voor de SIG BOR zijn:

  • marktpositionering
  • wet- en regelgeving
  • nationale ontwikkelingen en beleid
  • standaarden en ICT-sturing
  • uniforme gegevensuitwisseling
  • standaardisatie

Inmiddels hebben zich vijftien bedrijven aangesloten aan de SIG BOR. Deze bedrijven zullen begin 2021 beginnen met de regie op standaarden en de Samenhangende Objecten Registratie (SOR). Voor de SOR gaat het hierbij niet om de inhoudelijke invulling, maar om een goede aansluiting op IMBOR en GWSW. SIG BOR wil hierover in gesprek gaan met partners in het BOR-domein, zoals de VNG, CROW, Rioned en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Lees meer op geobusiness.nl