Nieuwe Geo-BOR IMBOR certificering voor leveranciers

Beheer Geen categorie

Leveranciers kunnen voortaan middels een certificering hun ondersteuning van IMBOR aanvullende elementen in het StUF-Geo en Geo-BOR berichtenverkeer aantonen. Aanmelden voor de toets kan bij Geonovum.