Kennis en kennisproducten


InArea neemt u met een rugzak vol kennis op reis om objecten in uw organisatie te kunnen volgen. Van idee tot app.

 • Idee, stimuleren van participatie bij het herinrichten van de openbare ruimte
 • Advies, bevorderen van innovatie en gebruik standaarden
 • Planning, afstemmen van projecten in de openbare ruimte
 • Ontwerp en bestek, objectgericht om informatieverlies tegen te gaan
 • Realisatie en inwinning, hergebruik informatie objectgerichte ontwerpen, mutatiesignalering
 • Beheer en assetmanagement, zorgen voor en instandhouden van de openbare ruimte

Kwaliteitsbewaking, via schouw, inspectie en mutatiesignalering
Distributie en opslag, via een gegevensmagazijn om meervoudig gebruik mogelijk te maken
Beleid, onderzoek en analyse
Meldingen en storingen, gericht melden gericht afhandelen
Publicatie, visualiseren van de gegevens binnen raadpleegomgevingen
Open data, gegevens beschikbaar stellen aan burgers en bedrijven

InArea stelt kennis beschikbaar via abonnementen, opleidingen, workshops, publicaties, woordenboeken en procesbeschrijvingen.


Kennis en kennisproducten


InArea neemt u met een rugzak vol kennis op reis om objecten in uw organisatie te kunnen volgen. Van idee tot app.

 • Idee, stimuleren van participatie bij het herinrichten van de openbare ruimte
 • Advies, bevorderen van innovatie en gebruik standaarden
 • Planning, afstemmen van projecten in de openbare ruimte
 • Ontwerp en bestek, objectgericht om informatieverlies tegen te gaan
 • Realisatie en inwinning, hergebruik informatie objectgerichte ontwerpen, mutatiesignalering
 • Beheer en assetmanagement, zorgen voor en instandhouden van de openbare ruimte

Kwaliteitsbewaking, via schouw, inspectie en mutatiesignalering
Distributie en opslag, via een gegevensmagazijn om meervoudig gebruik mogelijk te maken
Beleid, onderzoek en analyse
Meldingen en storingen, gericht melden gericht afhandelen
Publicatie, visualiseren van de gegevens binnen raadpleegomgevingen
Open data, gegevens beschikbaar stellen aan burgers en bedrijven

InArea stelt kennis beschikbaar via abonnementen, opleidingen, workshops, publicaties, woordenboeken en procesbeschrijvingen.