IMBOR in West-Friesland

Beheer Geen categorie

Sinds 2017 zijn de zeven West-Friese gemeenten, samen met het Westfries Archief, DeSom en WerkSaam Westfriesland, bezig met het harmoniseren van hun informatiehuishouding met het programma ‘Harmonisatie van het informatielandschap’. Onderdeel hiervan is het ‘project Beheer Openbare Ruimte (BOR)’, dat gemeenschappelijke applicaties voor het beheer van de openbare ruimte in West-Friesland nastreeft.

De eerste stap naar een dergelijke gemeenschappelijke BOR-applicatie was uiteraard het vinden van de juiste samenwerkingspartner voor de regionale implementatie van een nieuw beheersysteem. InArea heeft de West-Friese gemeenten tijdens deze aanbesteding begeleid en van advies voorzien, zodat het nieuwe beheersysteem ook zal aansluiten op de landelijke standaard IMBOR (Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte).

Inmiddels is er een overeenkomst afgesloten met Sweco, die de implementatie van het nieuwe beheersysteem voor rekening zal nemen.