Extra aandachtsgebieden


Aan de randen van de wereld van de openbare ruimte bevinden zich een aantal speciale aandachtsgebieden van InArea:

Objectgericht ontwerpen
staat voor een ontwerpomgeving waarbij het werken met en het denken vanuit objecten centraal staat. De realisatie van deze omgeving heeft een tweeledig doel. Allereerst gaan ontwerpers objectgericht ontwerpen. In plaats van een punten-, lijnen- en vlakkenspel te maken, zullen ze intelligente ontwerpen maken waarbij er in het ontwerp meer informatie beschikbaar komt.
Het tweede hoofddoel is aan te sluiten op de keten van integraal gegevensbeheer. Door ervoor te zorgen dat de objecten uit de ontwerpen in een centrale omgeving worden opgeslagen, komt deze informatie voor andere organisatieonderdelen en diensten beschikbaar. Het principe van eenvoudige opslag en meervoudig gebruik krijgt hiermee verder gestalte.

BIM, oftewel Building Information Modeling, is een 3D omgeving voor de weergave en ontwikkeling van infrastructuren en gebouwen, waarbinnen specialisten vanuit meerdere vakgebieden samenwerken en geo-informatie en andere informatiebronnen met elkaar delen.

3D: de combinatie beheer openbare ruimte en 3D is al gemaakt. Voor het daadwerkelijk beheer van objecten is een 3D weergave niet direct noodzakelijk, maar andere onderdelen binnen een organisatie kunnen dankbaar gebruik maken van een 3D weergave van de openbare ruimte

Slimme stad: het gebruik van big data en nieuwe technologie om steden duurzamer te maken en om sociale ongelijkheid tegen te gaan. Gegevens van objecten in de openbare ruimte vormen een belangrijk onderdeel van het fundament waarop de slimme stad gebouwd wordt.

Internet of things: objecten in de openbare ruimte (dingen) worden uitgerust met sensoren en verbonden met het Internet. Deze sensoren leveren een schat aan informatie voor beheerders en beleidsmakers.


Extra aandachtsgebieden


Aan de randen van de wereld van de openbare ruimte bevinden zich een aantal speciale aandachtsgebieden van InArea:

Objectgericht ontwerpen
staat voor een ontwerpomgeving waarbij het werken met en het denken vanuit objecten centraal staat. De realisatie van deze omgeving heeft een tweeledig doel. Allereerst gaan ontwerpers objectgericht ontwerpen. In plaats van een punten-, lijnen- en vlakkenspel te maken, zullen ze intelligente ontwerpen maken waarbij er in het ontwerp meer informatie beschikbaar komt.
Het tweede hoofddoel is aan te sluiten op de keten van integraal gegevensbeheer. Door ervoor te zorgen dat de objecten uit de ontwerpen in een centrale omgeving worden opgeslagen, komt deze informatie voor andere organisatieonderdelen en diensten beschikbaar. Het principe van eenvoudige opslag en meervoudig gebruik krijgt hiermee verder gestalte.

BIM, oftewel Building Information Modeling, is een 3D omgeving voor de weergave en ontwikkeling van infrastructuren en gebouwen, waarbinnen specialisten vanuit meerdere vakgebieden samenwerken en geo-informatie en andere informatiebronnen met elkaar delen.

3D: de combinatie beheer openbare ruimte en 3D is al gemaakt. Voor het daadwerkelijk beheer van objecten is een 3D weergave niet direct noodzakelijk, maar andere onderdelen binnen een organisatie kunnen dankbaar gebruik maken van een 3D weergave van de openbare ruimte

Slimme stad: het gebruik van big data en nieuwe technologie om steden duurzamer te maken en om sociale ongelijkheid tegen te gaan. Gegevens van objecten in de openbare ruimte vormen een belangrijk onderdeel van het fundament waarop de slimme stad gebouwd wordt.

Internet of things: objecten in de openbare ruimte (dingen) worden uitgerust met sensoren en verbonden met het Internet. Deze sensoren leveren een schat aan informatie voor beheerders en beleidsmakers.


Extra aandachtsgebieden


Aan de randen van de wereld van de openbare ruimte bevinden zich een aantal speciale aandachtsgebieden van InArea:

Objectgericht ontwerpen
staat voor een ontwerpomgeving waarbij het werken met en het denken vanuit objecten centraal staat. De realisatie van deze omgeving heeft een tweeledig doel. Allereerst gaan ontwerpers objectgericht ontwerpen. In plaats van een punten-, lijnen- en vlakkenspel te maken, zullen ze intelligente ontwerpen maken waarbij er in het ontwerp meer informatie beschikbaar komt.
Het tweede hoofddoel is aan te sluiten op de keten van integraal gegevensbeheer. Door ervoor te zorgen dat de objecten uit de ontwerpen in een centrale omgeving worden opgeslagen, komt deze informatie voor andere organisatieonderdelen en diensten beschikbaar. Het principe van eenvoudige opslag en meervoudig gebruik krijgt hiermee verder gestalte.

BIM, oftewel Building Information Modeling, is een 3D omgeving voor de weergave en ontwikkeling van infrastructuren en gebouwen, waarbinnen specialisten vanuit meerdere vakgebieden samenwerken en geo-informatie en andere informatiebronnen met elkaar delen.

3D: de combinatie beheer openbare ruimte en 3D is al gemaakt. Voor het daadwerkelijk beheer van objecten is een 3D weergave niet direct noodzakelijk, maar andere onderdelen binnen een organisatie kunnen dankbaar gebruik maken van een 3D weergave van de openbare ruimte

Slimme stad: het gebruik van big data en nieuwe technologie om steden duurzamer te maken en om sociale ongelijkheid tegen te gaan. Gegevens van objecten in de openbare ruimte vormen een belangrijk onderdeel van het fundament waarop de slimme stad gebouwd wordt.

Internet of things: objecten in de openbare ruimte (dingen) worden uitgerust met sensoren en verbonden met het Internet. Deze sensoren leveren een schat aan informatie voor beheerders en beleidsmakers.