Uitwisselen & Analyseren


Ook binnen deze halte staat het hergebruik van objectgegevens centraal. Ditmaal worden ze echter ingezet binnen tal van interne bedrijfsprocessen.

De halte ‘Uitwisselen & Analyseren’ beslaat de derde laag van de informatie-architectuur van waaruit InArea de Reis van het Object beschrijft.

Het belangrijkste onderdeel in deze architectuurlaag is het gegevensmagazijn: een grote gegevensverzameling waar gegevens van onderliggende registraties bij elkaar gebracht worden om vervolgens verder gedistribueerd te worden. Naast een distributie- en opslagfunctie is het gegevensmagazijn ook de voornaamste bron voor analyse en het beantwoorden van beleidsvragen.

In onderstaande afbeelding is te zien hoe gegevens vanuit interne en externe bronnen overgenomen en naar afnemende applicatie getransporteerd worden.


Het gegevensmagazijn is hierbij een belangrijke ontmoetingsplek. Gegevens van objecten uit diverse onderliggende registraties, geografische bestanden en andere omgevingen komen samen in het gegevensmagazijn.

Maar het gegevensmagazijn heeft niet alleen een opslagfunctie. Het bevat ook functies voor synchroniseren, distribueren, controleren, beveiligen en transporteren.

Andere onderdelen binnen deze halte


PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart)
Een externe omgeving met veel ruimtelijke data welke voor algemeen gebruik beschikbaar zijn. Via het gegevensmagazijn kan data uit PDOK overgenomen worden. Zie ook pdok.nl.

GIS (Geografisch Informatie Systeem)
Organisaties kunnen via een GIS-applicatie beleidsvragen beantwoorden, ruimtelijke analyses doen, gegevensverzamelingen combineren, assisteren bij het bestrijden van calamiteiten of op een andere manier gegevens uit het gegevensmagazijn gebruiken.

Business Intelligence
Gericht op het verzamelen en analyseren van informatie over klanten, beslissingsprocessen, concurrentie, markttoestand en algemene economische, technologische en culturele trends, teneinde beslissingsondersteunende informatie (intelligence) te verkrijgen. Het gegevensmagazijn is voor gebruikers van business intelligence applicaties een belangrijke gegevensbron.

Zaaksysteem
Dit is een onderdeel van zaakgericht werken en een middel om andere doelen zoals betere dienstverlening en efficiëntere en doelmatigere uitvoering van processen te behalen. In het zaaksysteem staat de burger of het bedrijf met zijn aanvraag, ‘de zaak’, centraal. Bij het afhandelen van een aanvraag, het beantwoorden van vragen, het door kunnen geven van meldingen of storingen of voor tal van andere interne processen wordt een beroep gedaan op de interne vraagbaak, het gegevensmagazijn.

Zet de reis voort naar Halte 4: Publiceren & Raadplegen

Uitwisselen & Analyseren


Ook binnen deze halte staat het hergebruik van objectgegevens centraal. Ditmaal worden ze echter ingezet binnen tal van interne bedrijfsprocessen.

De halte ‘Uitwisselen & Analyseren’ beslaat de derde laag van de informatie-architectuur van waaruit InArea de Reis van het Object beschrijft.

Het belangrijkste onderdeel in deze architectuurlaag is het gegevensmagazijn: een grote gegevensverzameling waar gegevens van onderliggende registraties bij elkaar gebracht worden om vervolgens verder gedistribueerd te worden. Naast een distributie- en opslagfunctie is het gegevensmagazijn ook de voornaamste bron voor analyse en het beantwoorden van beleidsvragen.

In onderstaande afbeelding is te zien hoe gegevens vanuit interne en externe bronnen overgenomen en naar afnemende applicatie getransporteerd worden.


Het gegevensmagazijn is hierbij een belangrijke ontmoetingsplek. Gegevens van objecten uit diverse onderliggende registraties, geografische bestanden en andere omgevingen komen samen in het gegevensmagazijn.

Maar het gegevensmagazijn heeft niet alleen een opslagfunctie. Het bevat ook functies voor synchroniseren, distribueren, controleren, beveiligen en transporteren.

Andere onderdelen binnen deze halte


PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart)
Een externe omgeving met veel ruimtelijke data welke voor algemeen gebruik beschikbaar zijn. Via het gegevensmagazijn kan data uit PDOK overgenomen worden. Zie ook pdok.nl.

GIS (Geografisch Informatie Systeem)
Organisaties kunnen via een GIS-applicatie beleidsvragen beantwoorden, ruimtelijke analyses doen, gegevensverzamelingen combineren, assisteren bij het bestrijden van calamiteiten of op een andere manier gegevens uit het gegevensmagazijn gebruiken.

Business Intelligence
Gericht op het verzamelen en analyseren van informatie over klanten, beslissingsprocessen, concurrentie, markttoestand en algemene economische, technologische en culturele trends, teneinde beslissingsondersteunende informatie (intelligence) te verkrijgen. Het gegevensmagazijn is voor gebruikers van business intelligence applicaties een belangrijke gegevensbron.

Zaaksysteem
Dit is een onderdeel van zaakgericht werken en een middel om andere doelen zoals betere dienstverlening en efficiëntere en doelmatigere uitvoering van processen te behalen. In het zaaksysteem staat de burger of het bedrijf met zijn aanvraag, ‘de zaak’, centraal. Bij het afhandelen van een aanvraag, het beantwoorden van vragen, het door kunnen geven van meldingen of storingen of voor tal van andere interne processen wordt een beroep gedaan op de interne vraagbaak, het gegevensmagazijn.

Zet de reis voort naar Halte 4: Publiceren & Raadplegen

Uitwisselen & Analyseren


Ook binnen deze halte staat het hergebruik van objectgegevens centraal. Ditmaal worden ze echter ingezet binnen tal van interne bedrijfsprocessen.

De halte ‘Uitwisselen & Analyseren’ beslaat de derde laag van de informatie-architectuur van waaruit InArea de Reis van het Object beschrijft.

Het belangrijkste onderdeel in deze architectuurlaag is het gegevensmagazijn: een grote gegevensverzameling waar gegevens van onderliggende registraties bij elkaar gebracht worden om vervolgens verder gedistribueerd te worden. Naast een distributie- en opslagfunctie is het gegevensmagazijn ook de voornaamste bron voor analyse en het beantwoorden van beleidsvragen.

In onderstaande afbeelding is te zien hoe gegevens vanuit interne en externe bronnen overgenomen en naar afnemende applicatie getransporteerd worden.


Het gegevensmagazijn is hierbij een belangrijke ontmoetingsplek. Gegevens van objecten uit diverse onderliggende registraties, geografische bestanden en andere omgevingen komen samen in het gegevensmagazijn.

Maar het gegevensmagazijn heeft niet alleen een opslagfunctie. Het bevat ook functies voor synchroniseren, distribueren, controleren, beveiligen en transporteren.

Andere onderdelen binnen deze halte


PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart)
Een externe omgeving met veel ruimtelijke data welke voor algemeen gebruik beschikbaar zijn. Via het gegevensmagazijn kan data uit PDOK overgenomen worden. Zie ook pdok.nl.

GIS (Geografisch Informatie Systeem)
Organisaties kunnen via een GIS-applicatie beleidsvragen beantwoorden, ruimtelijke analyses doen, gegevensverzamelingen combineren, assisteren bij het bestrijden van calamiteiten of op een andere manier gegevens uit het gegevensmagazijn gebruiken.

Business Intelligence
Gericht op het verzamelen en analyseren van informatie over klanten, beslissingsprocessen, concurrentie, markttoestand en algemene economische, technologische en culturele trends, teneinde beslissingsondersteunende informatie (intelligence) te verkrijgen. Het gegevensmagazijn is voor gebruikers van business intelligence applicaties een belangrijke gegevensbron.

Zaaksysteem
Dit is een onderdeel van zaakgericht werken en een middel om andere doelen zoals betere dienstverlening en efficiëntere en doelmatigere uitvoering van processen te behalen. In het zaaksysteem staat de burger of het bedrijf met zijn aanvraag, ‘de zaak’, centraal. Bij het afhandelen van een aanvraag, het beantwoorden van vragen, het door kunnen geven van meldingen of storingen of voor tal van andere interne processen wordt een beroep gedaan op de interne vraagbaak, het gegevensmagazijn.

Zet de reis voort naar Publiceren & Raadplegen