Objectgericht Werken


Vanaf deze halte staat het efficiënt hergebruik van geo-informatie en optimaal informatiemanagement centraal: eenmalig ingewonnen objectgegevens worden ingezet binnen meerdere processen.

We beginnen hiermee bij de oorsprong van de gegevens: het object zelf.

De halte ‘Objectgericht Werken’ beslaat de architectuurlaag en omgeving waarbinnen ruimtelijke objecten het levenslicht zien, en behelst daarmee een scala aan objectgerichte processen: van bestemmingsplan en ontwerp, tot realisatie en beheer.

De samenwerking tussen objectgerichte processen en het hergebruik van objectinformatie laat zich het beste illustreren aan de hand van het onderstaande afbeelding: een illustratie van de werking van het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR).

IMBOR is een uniek hulpmiddel voor objectbeheerders. Middels effectieve standaardisatie maakt IMBOR het mogelijk om eenmalig ingewonnen objectgegevens die gekoppeld zijn aan de BGT uit te breiden met tal van beheerspecifieke objectgegevens. Deze gespecificeerde objectgegevens kunnen vervolgens op eenvoudige wijze met meerdere beheeromgevingen uitgewisseld worden en binnen verschillende omgevingen worden ingezet.

IMBOR vormt zo een onmisbare schakel tussen landelijke beheersystemen (zoals de BGT) en de beheersystemen van gemeenten en organisaties.


InArea stimuleert het gebruik van IMBOR en helpt actief bij de invoering en borging van deze landelijke standaard.

Belangrijke ICT-onderdelen binnen deze halte


Beheer openbare ruimte & assetmanagement
De letterlijke definitie van assetmanagement is het beheren van eigendommen, maar assetmanagement is veel meer dan het ‘beheren van’; het is ook het ‘zorgen voor’, met oog voor de omgeving; het ontwikkelen van beleidsplannen; en het voorkomen van problemen en sturen op kosteneffectief beheer. Onderdeel van assetmanagement is ook het realiseren en in stand houden van een goede informatievoorziening. Een integrale beheeromgeving is hier een mooi voorbeeld van: meerdere beheerprocessen of vakgebieden kunnen gebruik maken van dezelfde gegevens en uit dezelfde database putten.

Mobiel werken
De techniek om altijd en overal over geo-informatie te kunnen beschikken, gaat steeds verder. Een veelgehoorde kreet “binnen is buiten” onderstreept dat men binnen (achter de PC) en buiten (de mobiele oplossing) over dezelfde functionaliteit beschikt en dat geodata makkelijk voor mobiele toepassingen gebruikt kan worden.

Ontwerpen
Tot de verzameling van ontwerpgegevens worden standaard tekeningen (een CAD-bestand) en bestekken (beschrijvend document met de op te leveren onderdelen conform de afgesproken kwaliteit) gerekend. Ook de volgende (ICT) bouwstenen zijn vaak in een ontwerpomgeving terug te vinden:

 • Tekeningbeheeromgeving, een oplossing voor architecten en ingenieursbureaus die veel technische documenten beheren met een focus op samenwerking binnen bouw- en ontwerptrajecten.
 • Applicatie voor gestandaardiseerd tekenen, NLCS (Nederlandse CAD Standaard).
 • Een objectenbibliotheek ter ondersteuning van het ontwerpproces.
 • Omgeving voor objectgericht ontwerpen.

Werken met documenten
In de beheeromgeving worden de objecten netjes opgeslagen en geordend in een ruimtelijke database, maar wat gebeurt er met documenten die een relatie met een object hebben? Waar worden deze, voor de beheerder belangrijke, documenten opgeslagen? Aan een object in de beheeromgeving kunnen dankzij IMBOR meerdere documenten gekoppeld worden, zoals foto’s, filmpjes, ontwerpen, bestekken, handleidingen, e-mails, vergunningen, brieven, publicaties, revisietekeningen, constructietekeningen, etc. . Het beheersysteem fungeert hier echter niet als document managementsysteem of archiefsysteem. Hier zijn andere ICT-oplossingen voor.

Zet de reis voort naar Halte 3: Uitwisselen & Analyseren

Objectgericht Werken


Vanaf deze halte staat het efficiënt hergebruik van geo-informatie en optimaal informatiemanagement centraal: eenmalig ingewonnen objectgegevens worden ingezet binnen meerdere processen.

We beginnen hiermee bij de oorsprong van de gegevens: het object zelf.

De halte ‘Objectgericht Werken’ beslaat de architectuurlaag en omgeving waarbinnen ruimtelijke objecten het levenslicht zien, en behelst daarmee een scala aan objectgerichte processen: van bestemmingsplan en ontwerp, tot realisatie en beheer.

De samenwerking tussen objectgerichte processen en het hergebruik van objectinformatie laat zich het beste illustreren aan de hand van het onderstaande afbeelding: een illustratie van de werking van het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR).

IMBOR is een uniek hulpmiddel voor objectbeheerder. Middels effectieve standaardisatie maakt IMBOR het mogelijk om eenmalig ingewonnen objectgegevens die gekoppeld zijn aan de BGT uit te breiden met tal van beheerspecifieke objectgegevens. Deze gespecificeerde objectgegevens kunnen vervolgens op eenvoudige wijze met meerdere beheeromgevingen uitgewisseld worden en binnen verschillende omgevingen worden ingezet.

IMBOR vormt zo een onmisbare schakel tussen landelijke beheersystemen (zoals de BGT) en de beheersystemen van gemeenten en organisaties.


InArea stimuleert het gebruik van IMBOR en helpt actief bij de invoering en borging van deze landelijke standaard.

Belangrijke ICT-onderdelen binnen deze halte


Beheer openbare ruimte & assetmanagement
De letterlijke definitie van assetmanagement is het beheren van eigendommen, maar assetmanagement is veel meer dan het ‘beheren van’; het is ook het ‘zorgen voor’, met oog voor de omgeving; het ontwikkelen van beleidsplannen; en het voorkomen van problemen en sturen op kosteneffectief beheer. Onderdeel van assetmanagement is ook het realiseren en in stand houden van een goede informatievoorziening. Een integrale beheeromgeving is hier een mooi voorbeeld van: meerdere beheerprocessen of vakgebieden kunnen gebruik maken van dezelfde gegevens en uit dezelfde database putten.

Mobiel werken
De techniek om altijd en overal over geo-informatie te kunnen beschikken, gaat steeds verder. Een veelgehoorde kreet “binnen is buiten” onderstreept dat men binnen (achter de PC) en buiten (de mobiele oplossing) over dezelfde functionaliteit beschikt en dat geodata makkelijk voor mobiele toepassingen gebruikt kan worden.

Ontwerpen
Tot de verzameling van ontwerpgegevens worden standaard tekeningen (een CAD-bestand) en bestekken (beschrijvend document met de op te leveren onderdelen conform de afgesproken kwaliteit) gerekend. Ook de volgende (ICT) bouwstenen zijn vaak in een ontwerpomgeving terug te vinden:

 • Tekeningbeheeromgeving, een oplossing voor architecten en ingenieursbureaus die veel technische documenten beheren met een focus op samenwerking binnen bouw- en ontwerptrajecten.
 • Applicatie voor gestandaardiseerd tekenen, NLCS (Nederlandse CAD Standaard).
 • Een objectenbibliotheek ter ondersteuning van het ontwerpproces.
 • Omgeving voor objectgericht ontwerpen.

Werken met documenten
In de beheeromgeving worden de objecten netjes opgeslagen en geordend in een ruimtelijke database, maar wat gebeurt er met documenten die een relatie met een object hebben? Waar worden deze, voor de beheerder belangrijke, documenten opgeslagen? Aan een object in de beheeromgeving kunnen dankzij IMBOR meerdere documenten gekoppeld worden, zoals foto’s, filmpjes, ontwerpen, bestekken, handleidingen, e-mails, vergunningen, brieven, publicaties, revisietekeningen, constructietekeningen, etc. . Het beheersysteem fungeert hier echter niet als document managementsysteem of archiefsysteem. Hier zijn andere ICT-oplossingen voor.

Zet de reis voort naar Halte 3: Uitwisselen & Analyseren

Objectgericht Werken


Vanaf deze halte staat het efficiënt hergebruik van geo-informatie en optimaal informatiemanagement centraal: eenmalig ingewonnen objectgegevens worden ingezet binnen meerdere processen.

We beginnen hiermee bij de oorsprong van de gegevens: het object zelf.

De halte ‘Objectgericht Werken’ beslaat de architectuurlaag en omgeving waarbinnen ruimtelijke objecten het levenslicht zien, en behelst daarmee een scala aan objectgerichte processen: van bestemmingsplan en ontwerp, tot realisatie en beheer.

De samenwerking tussen objectgerichte processen en het hergebruik van objectinformatie laat zich het beste illustreren aan de hand van het onderstaande afbeelding: een illustratie van de werking van het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR).

IMBOR is een uniek hulpmiddel voor objectbeheerder. Middels effectieve standaardisatie maakt IMBOR het mogelijk om eenmalig ingewonnen objectgegevens die gekoppeld zijn aan de BGT uit te breiden met tal van beheerspecifieke objectgegevens. Deze gespecificeerde objectgegevens kunnen vervolgens op eenvoudige wijze met meerdere beheeromgevingen uitgewisseld worden en binnen verschillende omgevingen worden ingezet.

IMBOR vormt zo een onmisbare schakel tussen landelijke beheersystemen (zoals de BGT) en de beheersystemen van gemeenten en organisaties.


InArea stimuleert het gebruik van IMBOR en helpt actief bij de invoering en borging van deze landelijke standaard.

Belangrijke ICT-onderdelen binnen deze halte


Beheer openbare ruimte & assetmanagement
De letterlijke definitie van assetmanagement is het beheren van eigendommen, maar assetmanagement is veel meer dan het ‘beheren van’; het is ook het ‘zorgen voor’, met oog voor de omgeving; het ontwikkelen van beleidsplannen; en het voorkomen van problemen en sturen op kosteneffectief beheer. Onderdeel van assetmanagement is ook het realiseren en in stand houden van een goede informatievoorziening. Een integrale beheeromgeving is hier een mooi voorbeeld van: meerdere beheerprocessen of vakgebieden kunnen gebruik maken van dezelfde gegevens en uit dezelfde database putten.

Mobiel werken
De techniek om altijd en overal over geo-informatie te kunnen beschikken, gaat steeds verder. Een veelgehoorde kreet “binnen is buiten” onderstreept dat men binnen (achter de PC) en buiten (de mobiele oplossing) over dezelfde functionaliteit beschikt en dat geodata makkelijk voor mobiele toepassingen gebruikt kan worden.

Ontwerpen
Tot de verzameling van ontwerpgegevens worden standaard tekeningen (een CAD-bestand) en bestekken (beschrijvend document met de op te leveren onderdelen conform de afgesproken kwaliteit) gerekend. Ook de volgende (ICT) bouwstenen zijn vaak in een ontwerpomgeving terug te vinden:

 • Tekeningbeheeromgeving, een oplossing voor architecten en ingenieursbureaus die veel technische documenten beheren met een focus op samenwerking binnen bouw- en ontwerptrajecten.
 • Applicatie voor gestandaardiseerd tekenen, NLCS (Nederlandse CAD Standaard).
 • Een objectenbibliotheek ter ondersteuning van het ontwerpproces.
 • Omgeving voor objectgericht ontwerpen.

Werken met documenten
In de beheeromgeving worden de objecten netjes opgeslagen en geordend in een ruimtelijke database, maar wat gebeurt er met documenten die een relatie met een object hebben? Waar worden deze, voor de beheerder belangrijke, documenten opgeslagen? Aan een object in de beheeromgeving kunnen dankzij IMBOR meerdere documenten gekoppeld worden, zoals foto’s, filmpjes, ontwerpen, bestekken, handleidingen, e-mails, vergunningen, brieven, publicaties, revisietekeningen, constructietekeningen, etc. . Het beheersysteem fungeert hier echter niet als document managementsysteem of archiefsysteem. Hier zijn andere ICT-oplossingen voor.

Zet de reis voort naar Uitwisselen & Analyseren