Het Fundament


Het vertrekpunt van ‘De Reis van het Object’ en het startpunt van onze werkwijze is het inrichten van een omgeving met goede basisbestanden en ondergronden. Op dit stevige fundament kan vervolgens een optimale informatiestructuur gebouwd worden.

Bij Halte 1 draait het dus voornamelijk om het inwinnen, inventariseren en organiseren van objectgegevens.

De basisbestanden zijn, afhankelijk van het type organisatie, binnen of buiten de organisatie te vinden. Voor objecten in de openbare ruimte is de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) inclusief plustopografie (IMGeo) het belangrijkste basisbestand.

Halte 1 beslaat hierbij de onderste laag van de informatie-architectuurplaat die wij tijdens de Reis van het Object als leidraad gebruiken.

De basisgegevens die tijdens dit proces verzameld worden, kunnen niet alleen in andere systemen overgenomen en ingezet worden. Ook kunnen met behulp van de basisgegevens uit het fundament andere objectgegevens bepaald worden, bijvoorbeeld de locatie en geometrie van objecten.

Zet de reis voort naar Halte 2: Objectgericht Werken

Het Fundament


Het vertrekpunt van ‘De Reis van het Object’ en het startpunt van onze werkwijze is het inrichten van een omgeving met goede basisbestanden en ondergronden. Op dit stevige fundament kan vervolgens een optimale informatiestructuur gebouwd worden.

Bij Halte 1 draait het dus voornamelijk om het inwinnen, inventariseren en organiseren van objectgegevens.

De basisbestanden zijn, afhankelijk van het type organisatie, binnen of buiten de organisatie te vinden. Voor objecten in de openbare ruimte is de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) inclusief plustopografie (IMGeo) het belangrijkste basisbestand.

Halte 1 beslaat hierbij de onderste laag van de informatie-architectuurplaat die wij tijdens de Reis van het Object als leidraad gebruiken.

De basisgegevens die tijdens dit proces verzameld worden, kunnen niet alleen in andere systemen overgenomen en ingezet worden. Ook kunnen met behulp van de basisgegevens uit het fundament andere objectgegevens bepaald worden, bijvoorbeeld de locatie en geometrie van objecten.

Zet de reis voort naar Halte 2: Objectgericht Werken

Het Fundament


Het vertrekpunt van ‘De Reis van het Object’ en het startpunt van onze werkwijze is het inrichten van een omgeving met goede basisbestanden en ondergronden. Op dit stevige fundament kan vervolgens een optimale informatiestructuur gebouwd worden.

Bij Halte 1 draait het dus voornamelijk om het inwinnen, inventariseren en organiseren van objectgegevens.

De basisbestanden zijn, afhankelijk van het type organisatie, binnen of buiten de organisatie te vinden. Voor objecten in de openbare ruimte is de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) inclusief plustopografie (IMGeo) het belangrijkste basisbestand.

Halte 1 beslaat hierbij de onderste laag van de informatie-architectuurplaat die wij tijdens de Reis van het Object als leidraad gebruiken.

De basisgegevens die tijdens dit proces verzameld worden, kunnen niet alleen in andere systemen overgenomen en ingezet worden. Ook kunnen met behulp van de basisgegevens uit het fundament andere objectgegevens bepaald worden, bijvoorbeeld de locatie en geometrie van objecten.

Zet de reis voort naar Objectgericht Werken