Onze visie – Efficiënt gegevensbeheer

De Reis van het Object


Wanneer wij organisaties adviseren en begeleiden bij de inrichting van een informatievoorziening voor assetmanagement is ons doel altijd: efficiënt en toegankelijk gegevensbeheer.

Gegevens worden eenmalig ingewonnen en kunnen vervolgens op verschillende manieren en door verschillende systemen en gebruikers worden gebruikt, zodat het beheer van objecten in de buitenruimte zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt.

Kernbegrippen zijn hierbij:

  • objectgericht – het object staat centraal
  • integraal – één beheeromgeving voor meerdere disciplines verankerd in de ICT-infrastructuur van de organisatie.
  • hergebruik – het beperken van informatieverlies door gegevens van objecten te gebruiken binnen meerdere processen.

Onze visie voor efficiënt gegevensbeheer hebben we samengevat in ‘De Reis van het Object’. De reis van het object symboliseert de levenscyclus van objecten in de openbare ruimte en hun bijbehorende objectgegevens.

Vijf Haltes


De Reis van het Object bestaat uit vijf haltes of procesrichtingen:

Halte 1 – het Fundament
het aanleggen van een omgeving met goede basisbestanden en ondergronden.
Halte 2 – Objectgericht Werken
eenmalig ingewonnen objectgegevens worden optimaal en op meervoudige wijze ingezet bij de totstandkoming van nieuwe objecten.
Halte 3 – Uitwisselen & Analyseren
via een rijk gegevensmagazijn worden objectgegevens beschikbaar gesteld voor analyse, beleid, meldingen en onderzoek.
Halte 4 – Publiceren & Raadplegen
objectgegevens worden raadpleegbaar gemaakt voor grote groepen gebruikers.
Halte 5 – Slim Gebruiken
objectgegevens worden naar wens beschikbaar gemaakt als open data voor de ontwikkeling van innovatieve toepassingen.

Belangrijk is nog om hierbij op te merken dat, hoewel Halte 1 duidelijk het vertrekpunt is van de reis, de Haltes 2 t/m 5 gelijktijdig of in elk gewenste volgorde kunnen worden aangedaan.

Leidende informatie-architectuur


InArea beschrijft de Reis van het Object vanuit een uniforme informatie-architectuur, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding. Bij het vormgeven van deze informatie-architectuur heeft de referentie-architectuur van de Nederlandse overheid model gestaan.

De architectuurplaat wordt tijdens de Reis van het Object als grondplaat gebruikt. Iedere laag van de architectuurplaat komt overeen met een Halte uit de Reis van het Object, beginnende bij de onderste architectuurlaag.

Begin de reis bij Halte 1: het Fundament

Onze werkwijze – De Reis van het Object


InArea optimaliseert het informatiemanagement van organisaties door het organisaties mogelijk te maken objectgegevens die eenmalig zijn ingewonnen effectief op verschillende manieren en door verschillende subsystemen te gebruiken. Door middel van gedegen inventarisatie, organisatie en standaardisatie en de implementatie van slim toegepaste informatiebeheersystemen zorgt InArea voor een efficiënte informatiestructuur.

Kernbegrippen zijn hierbij:

  • objectgericht – het object staat centraal
  • integraal – één beheeromgeving voor meerdere disciplines verankerd in de ICT-infrastructuur van de organisatie.
  • hergebruik – het beperken van informatieverlies door gegevens van objecten te gebruiken binnen meerdere processen.

Ons unieke werkproces hebben we samengevat in onze werkwijze ‘de reis van het object’. De reis van het object symboliseert de levenscyclus van objecten in de openbare ruimte en hun bijbehorende objectgegevens.

Vijf Haltes


De Reis van het Object bestaat uit vijf haltes of procesrichtingen:

Halte 1 – het Fundament
het aanleggen van een omgeving met goede basisbestanden en ondergronden.
Halte 2 – Objectgericht Werken
eenmalig ingewonnen objectgegevens worden optimaal en op meervoudige wijze ingezet bij de totstandkoming van nieuwe objecten.
Halte 3 – Uitwisselen & Analyseren
via een rijk gegevensmagazijn worden objectgegevens beschikbaar gesteld voor analyse, beleid, meldingen en onderzoek.
Halte 4 – Publiceren & Raadplegen
objectgegevens worden raadpleegbaar gemaakt voor grote groepen gebruikers.
Halte 5 – Slim Gebruiken
objectgegevens worden naar wens beschikbaar gemaakt als open data voor de ontwikkeling van innovatieve toepassingen.

Belangrijk is nog om hierbij op te merken dat, hoewel Halte 1 duidelijk het vertrekpunt is van de reis, de Haltes 2 t/m 5 gelijktijdig of in elk gewenste volgorde kunnen worden aangedaan.

Leidende informatie-architectuur


InArea beschrijft de Reis van het Object vanuit een uniforme informatie-architectuur, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding. Bij het vormgeven van deze informatie-architectuur heeft de referentie-architectuur van de Nederlandse overheid model gestaan.

De architectuurplaat wordt tijdens de Reis van het Object als grondplaat gebruikt. Iedere laag van de architectuurplaat komt overeen met een Halte uit de Reis van het Object, beginnende bij de onderste architectuurlaag.

Begin de reis bij Halte 1: het Fundament